SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜME NE KADAR YAKINIZ

Son 12 aya ait Toplam Enerji Tüketiminiz nedir? (Ton Eşdeğer Petrol (TEP) cinsinden)

Hesaplama Yöntemi: ((A-B)/C)*100

A=işletmenin başvuru anındaki son 12 aylık fosil kaynaklı enerji miktarı (TEP)

B=işletmenin proje sonuç raporundaki son 12 aylık fosil kaynaklı enerji miktarı (TEP)

C=işletmenin proje sonuç raporundaki son 12 aylık toplam enerji miktarı (TEP)

SAHİP OLUNAN BELGELERİNİZ
ÜRETİM İÇİN BELGELERİNİZ
SINAİ MÜLKİYET BELGELERİ
KULLANILAN YAZILIMLAR
İşletmenin sahip olması zorunlu olan çevre izin ve lisans belge türleri

Türkmahall Danışmanlık